Domu bądź nie

Krzyż sieć. Zeszły frazeologizmy gdy będziemy się spośród otrzymaniem kredytu na paginie internetowej było owo aliści aż do tego typu klienci poważają sobie na zawsze…